a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
  PROJEKTY UNIJNE
  PROJEKTY UNIJNE 2017
  OSIEMNASTY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY POD HASŁEM "JĘZYKOWE ZAGADKI DLA PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI"
 
Projekt "Językowe zagadki dla przedszkolnej gromadki - Polsko – Niemiecka Olimpiada Językowa Przedszkolaka" został zrealizowany podczas dwóch spotkań partnerskich.
I. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Filharmonii Zielonogórskiej. Celem projektu było promowanie europejskiego wymiaru edukacji. Promowanie nauki języka sąsiada. Projekt olimpiady językowej jest realizowany cyklicznie i adresowany jest do polskich i niemieckich przedszkoli. Tegoroczna Polsko-Niemiecka Olimpiada Językowa Przedszkolaka odbyła się pod hasłem: "Językowe zagadki dla przedszkolnej gromadki", tak więc motywem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia stały się zagadki prezentowane w obu językach. Miłym akcentem rozpoczynającym imprezę był występ dzieci z misiowego przedszkola prezentujących opowiadanie pt: "Zagadki Agatki" w obu językach - polskim i niemieckim, co spotkało się z dużym uznaniem jurorów i zaproszonych gości. Gościem olimpiady był prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Pan Czesław Fiedorowicz, a jurorami Pani Monika Roszak, Barbara Krzeszewska-Zmyślony oraz przedstawiciel partnera Pani Beata Zuber.

 
Olimpiadzie towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżyła wszystkim uczestnikom cele i zadania projektu, a także zilustrowała zagadki towarzyszące zabawie. Multimedialna prezentacja zagadek w obu językach pozwoliła włączyć do wspólnej zabawy zaproszonych gości i dzieci siedzące na widowni.

 
Podczas Olimpiady Językowej dzieci rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe, logiczne, muzyczne oraz z piosenką i wierszem. Zarówno dzieci polskie jak i niemieckie chętnie rozwiązywały zadania z każdej wymienionej kategorii. Podczas imprezy pochwaliły się świetną znajomością słówek i prostych zwrotów. W czasie olimpijskich zmagań prezentowały zagadkowe wierszyki i piosenki, rozpoznawały zagadki dźwiękowe ilustrujące pojazdy, zwierzęta. Dużą spostrzegawczością wykazały się w zabawie "Dobierz do pary", nazywając w obu językach desygnaty ukryte na kartach obrazkowych. Jurorzy zwrócili uwagę na doskonałą znajomość liczebników oraz nazw figur geometrycznych. Projekt udowodnił, że zagadki fascynują dzieci, zachęcają do działań lingwistycznych i są doskonałym narzędziem do nauki języka obcego.

 
Tegorocznej olimpiadzie językowej podobnie jak w ubiegłych latach towarzyszył konkurs literacko-plastyczny pod hasłem "Moja zagadka". Uczestnicy mieli za zadanie ułożyć, a następnie zilustrować zagadkę. Jury wyróżniło najpiękniejsze prace, które można było podziwiać w gmachu Zielonogórskiej Filharmonii. Zwieńczeniem językowych potyczek było wręczenie nagród uczestnikom projektu: "Językowe zagadki dla przedszkolnej gromadki". Spotkanie uczestników zakończył wspólny obiad.

 
II. Drugie spotkanie polskich i niemieckich partnerów odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 w Forst/Niemcy. Miejscem wspólnej zabawy stał się Park Róż. Celem spotkania było odwiedzenie dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola niemieckiego oraz udział w zabawach plenerowych na terenie parku. Motywem przewodnim projektu było połączenie zabaw ruchowych w postaci podchodów z zagadkami o treści przyrodniczej.

 
Mając na uwadze, iż miejscem realizacji projektu jest Ogród Różany wykorzystaliśmy zabawy plenerowe czyli podchody i połączyliśmy je z zagadkami o treści przyrodniczej. Poszerzyliśmy wiedzę naszych przedszkolaków nt: otaczającej nas przyrody i sprowokowaliśmy do działania. Zabawy w parku rozpoczęliśmy niespodzianką czyli spotkaniem z Klaunem Bodziem, który zaprosił dzieci do przyrodniczych podchodów. Podczas spotkania projektowego dzieci bawiły się w obu częściach Parku Róż, wzięły udział w dwudziestu stacjach przyrodniczych rozwiązując zagadki o tematyce kwiatowej, układając ilustracje z puzzli i realizując liczne zabawy ruchowe. Podczas zabaw zdobywały punkty, co pozwalało im kontynuować kolejnego zadania. Forma zabaw plenerowych z aspektem współzawodnictwa stała się dla dzieci niebywałą atrakcją, zachęciła dzieci do kreatywności, myślenia i postrzegania przyrody poprzez bezpośrednie działanie. Wspólna zabawa rówieśników pozwoliła rozwijać sprawność językową oraz pogłębiła wiedzę o otaczającym nas świecie.

 
Po licznych zabawach integracyjnych Klaun Bodzio zaprosił uczestników projektu do wspólnej zabawy z bańkami mydlanymi oraz zwiedzania Parku Róż, podziwiania różanych rabat, pięknej architektury parkowej - fontann, rzeźb i żywopłotowych labiryntów. Wszyscy uczestnicy projektu uwiecznili pobyt w ogrodzie różanym licznymi pamiątkowymi zdjęciami.

 
Uwieńczeniem wycieczki do tajemniczego ogrodu różanego był wspólny obiad w plenerze. Wycieczka miała charakter transgraniczny, dzieci miały okazję wspólnie bawić się i doświadczać w plenerze. Zawarły szereg przyjaźni, który zaowocuje kolejnymi spotkaniami. Miłym akcentem spotkania był wywiad dla telewizji niemieckiej oraz lokalnej gazety.

  DZIEWIĘTNASTY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY POD HASŁEM "TRANSGRANICZNE GRY I ZABAWY SPORTOWE"
 
Projekt "Transgraniczne gry i zabawy sportowe" został zrealizowany podczas spotkania partnerskich przedszkoli naszego i Katolisches Kinderhaus Arche z Forst Lausitz w dniu 17.05.2017r. Projekt ten był kolejnym z projektów o charakterze czysto sportowym, mającym na celu integrowanie dzieci poprzez sport i zabawy ruchowe. Dzieci z polskich i niemieckiego przedszkola spotkały się na Orliku zielonogórskiego MOSIRU gdzie uczestniczyły w licznych konkurencjach sportowych oraz zabawach ruchowo-sprawnościowych. Wszystkie zabawy przeprowadzone zostały pod fachowym okiem trenerów metodą stacyjną bardzo lubianą przez dzieci. Cztery stacje charakteryzowały się urozmaiconymi zestawami zabaw i ćwiczeń sprawnościowych. Dzieci polskie oraz ich rówieśnicy z Niemiec chętnie przystąpiły do wykonania poszczególnych zadań. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zabawy slalomowe z przeszkodami, slalom z talerzykami i skoki koordynacyjne przez drabinkę. Chłopcy z naszych zaprzyjaźnionych przedszkoli mieli okazję wykazać się umiejętnościami strzeleckimi na bramkę oraz szybkim biegiem slalomowym między tyczkami i pachołkami. Wszystkie konkurencje sportowe przysporzyły dzieciom wiele sportowych emocji, nauczyły współzawodnictwa i wiary we własne siły. Podsumowaniem sportowych zmagań były krótkie mini-meczyki piłki nożnej, które pozwoliły pochwalić się umiejętnościami piłkarskimi.

 
Dopełnieniem sportowych zmagań były zabawy animacyjne przeprowadzone przez Clauna Bodzia, podczas których dzieci bawiły się przy muzyce tańcząc, przeciągając linę, rozwiązując zagadki o tematyce sportowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zabawy z chustą animacyjną doskonalące spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową. Nagrodą za sportową wytrwałość były cudaki-baloniaki oraz wata cukrowa.

 
Podsumowaniem sportowej rywalizacji stało się wręczenie pamiątkowych pucharów za udział w zawodach oraz pamiątkowych medali za współzawodnictwo fair play. Przedszkola otrzymały pamiątkowe puchary. Projekt ten stał się świętem sportu, dziecięcej zabawy, łączącej dzieci z obu stron granicy. Po licznych zabawach sportowych dzieci zwiedziły zielonogórską Palmiarnię i wspólnie zjadły obiad.Ostatnia zmiana: 1.09.2017