a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
  PROJEKTY UNIJNE
  PROJEKTY UNIJNE 2016
  PIĘTNASTY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY POD HASŁEM "W KRAINIE MUZYKI ĆWICZYMY JĘZYKI"
 
Projekt "W krainie muzyki ćwiczymy języki-polsko–niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka" został zrealizowany podczas dwóch spotkań partnerskich. Pierwsza część projektu została zrealizowana w dniu 6 czerwca 2016 w Filharmonii Zielonogórskiej. Głównym celem projektu było promowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji językowych przedszkolaków w oparciu zabawy językowe. Spotkanie odbyło się pod hasłem "W krainie muzyki ćwiczymy języki" i było integralną częœcią corocznej polsko-niemieckiej olimpiady językowej przedszkolaka. Motywem przewodnim zabawy był język i muzyka zawarte w utworze Camilla Saint-Saens "Karnawał zwierząt". W olimpiadzie uczestniczyły polskie i niemieckie dzieci rozwiązując wspólnie liczne zagadki i quizy językowe, bawiąc się przy muzyce wielkiego kompozytora.

 
I. Projekt rozpoczął się ciekawą prezentacją multimedialną, podczas której uczestnicy i goście poznali cele, założenia i zadania olimpiady językowej przedszkolaka. Kolejnym etapem było powitanie gości i jurorów wœród, których gościliśmy Panią Barbarę Krzeszewską-Zmyślony kierownika Centrum Kultury Języka Niemieckiego. Olimpiada rozpoczęła się pięknym programem słowno-pantomimicznym do muzyki "Karnawał zwierząt" C. Saint-Saens pt: "Taniec łabędzia".

 
Po krótkiej prezentacji artystycznej dzieci polskie i niemieckie przystąpiły do realizacji zadań ukrytych w czterech blokach tematycznych tzw. nutkowych konkurencjach językowych. Pod nutkami kryły się zagadki słowne, muzyczne i graficzne, dzieci układały ilustracje z puzzli, śpiewały piosenki i recytowały wiersze o zwierzętach, które były tytułowymi bohaterami utworu "Karnawał zwierząt". Wspólnej zabawie towarzyszyły emocje, "nutka" rywalizacji i dziecięca spontaniczność.

 
W ramach projektu rozstrzygnięto konkurs plastyczny towarzyszący olimpiadzie pod hasłem "Muzyczny zwierzyniec". Dzieci z polskich i niemieckich placówek przygotowały prace plastyczne do muzyki „Karnawał zwierząt” C. Saint-Saens’a. Prace, które wpłynęły na konkurs i zostały nagrodzone przez jury ozdobiły hol i salę Filharmonii Zielonogórskiej.

 
II. Druga część projektu odbyła w Ogrodzie Zoologicznym w Cottbus w dn.29 wrzeœnia 2016r. Podczas tego spotkania dzieci miały okazję poznać mieszkańców ogrodu. Dzięki lekcjom przyrody utrwaliły nazwy zwierząt, które poznały podczas polsko-niemieckiej olimpiady językowej przedszkolaka. Ogród zoologiczny stał się miejscem, w którym dzieci mogły porównać dźwięki, wygląd zwierząt z którymi spotkały się podczas słuchania utworu muzycznego „Karnawał zwierząt”C. Saint-Saens’a. W ten oto sposób poznały ciekawy świat zwierząt i muzyki poszerzyły swoje kompetencje językowe przyswajając nazwy zwierząt w obu językach oraz integrując się podczas wspólnych zabaw w plenerze. Miłym akcentem wspólnych spotkań po obu stronach granicy były wspólne posiłki. Projekt przyniósł obu partnerom wiele ciekawych doświadczeń, stał się bazą do kolejnych przyszłych spotkań.

  SZESNASTY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY POD HASŁEM "Z MISIEM USZATKIEM W JUBILEUSZOWE SPOTKANIE"
 
Projekt został zrealizowany w dniu 20 czerwca 2016 roku w gmachu Filharmonii Zielonogórskiej. Głównym zamierzeniem projektu było spotkanie polskich i niemieckich dzieci celem uświetnienia jubileuszu 60-lecia naszej placówki. Już od wczesnych godzin porannych gościliśmy dzieci z zaprzyjaźnionego niemieckiego przedszkola Katolisches Kinderhaus Arche z Forst Lausitz i wspólnie rozpoczęliśmy świętowanie. W przedszkolu odbyły się wspólne warsztaty muzyczne podczas, których dzieci wspólnie bawiły, śpiewały i muzykowały. Po zakończonych warsztatach muzycznych dzieci odbyły wycieczkę do manufaktury "Kraina słodkości", gdzie uczestniczyły w warsztatach tworzenia lizaków. Dzieci z obu placówek poznały sposób wyrabiania karmelu na bazie naturalnych soków oraz samodzielnie wykonały lizaki dla siebie. Miały okazję degustować karmelowe cukierki oraz pakować słodycze w ozdobne folie. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci .

 
Podsumowaniem spotkania była uroczystość jubileuszowa, na którą dzieci polskie i niemieckie przygotowały program artystyczny w konwencji lat sześćdziesiątych Dzieci śpiewały piosenki znanych polskich zespołów, aby nawiązać do jubileuszowego święta. Uroczystoœć uświetnili wspaniali goście wœród nich władze miasta Zielona Góra, dyrektorzy, rodzice. Podczas uroczystości podkreślono wieloletnią współpracę z przedszkolami niemieckimi oraz realizację wspólnych projektów unijnych. W prezentacji multimedialnej odniesiono się do długiej historii przedszkola oraz współpracy transgranicznej. W ramach projektu wydano folder jubileuszowy pt:"Misiowe wierszyki z misiowego przedszkola".  SIEDEMNASTY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY POD HASŁEM "MISIOWE URODZINY – CZYLI SPOTKANIE PRZYJAŹNI"
 
I. Projekt "Misiowe urodziny – czyli spotkanie przyjaźni" został zrealizowany podczas dwóch spotkań partnerskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zielonej Górze w dniu 21.11.2016r. Celem projektu było poznanie urodzinowych zwyczajów obu krajów, zachęcanie do wspólnego œwiętowania, integrowania się w zabawie oraz doskonalenie znajomości języka sąsiada. Impreza rozpoczęła się urodzinowym balem dla polskich i niemieckich dzieci. Dzieci uczestniczyły w zabawach taneczno-ruchowych, misiowych zagadkach i quizach oraz licznych zabawach sprawnościowych. Zabawie towarzyszyły wspaniałe urodzinowe niespodzianki, wodzirejem balu był Klaun Bodzio oraz bałwanek Olaf .

 
Po zakończonym balu dzieci spotkały się na wspólnej degustacji urodzinowego tortu, zajadały się misiowymi przysmakami miodkiem i surówką z marchewki. Był czas na urodzinowe sto lat oraz wymianę upominków.

 
Po degustacji słodkości dzieci odbyły wycieczkę do Planetarium "Wenus", gdzie zwiedziły pomieszczenia pełne ciekawych przyrządów astronomicznych. Uczestniczyły w seansie filmowym, oglądając film pt:"Mała gwiazdka" w obu wersjach językowych wzbogacając wiedzę na temat planet i otaczającego nas wszechœwiata. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, wzbogacił ich wiedzę na temat astronomii. Kolejnym etapem warsztatów planetarnych była planetarna krzyżówka, którą dzieci rozwiązywały w holu Planetarium, rozwiązywały zadania o tematyce astronomicznej dzieląc się wiedzą na temat planet układu słonecznego i gwiazd. Zarówno polskie jak i niemieckie przedszkolaki dzielnie radziły sobie z niełatwymi często zadaniami. Najlepsze zespoły wyróżnione zostały upominkami.

 
II. Drugie spotkanie odbyło się po stronie niemieckiej w dniu 09.12.2016r. W ramach projektu druga częœć świętowania odbył się jak przystało na urodziny w Manufakturze czekolady "Confiserie Felicitas" w Horrnow. Podczas pobytu dzieci uczestniczyły w prezentacji filmu o tradycjach wyrobu czekolady, oglądały proces wytwarzania czekoladowych pralin oraz ozdabiania ich przez cukierników, samodzielnie zdobiły czekoladowe krążki i opakowywały w świąteczne folie. Miłym akcentem spotkania była degustacja różnych rodzajów czekolady. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze dzieci miały okazję wspólnie się bawić, poznać wiele interesujących miejsc i nawiązać nowe przyjaźnie.Ostatnia zmiana: 29.01.2017