a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze

  OFERTA EDUKACYJNA

  PROGRAMY
 

PRZEDSZKOLE NASZE BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH:

  • DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI
  • OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE,
  • KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY,
  • AKADEMIA AKQUAFRESH,
  • RADOSNE PRZEDSZKOLE.

Program Optymistyczne Przedszkole


  PROGRAMY NA KTÓRYCH PRACUJEMY:

*Bazą pracy w naszym przedszkolu jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporz. MEN z dnia 14 lutego 2017 roku ).
*Program wychowawczy przedszkola.
*Program "Nasze przedszkole" M. Kwasniewska, W. Żaba-Żabińska
*Program "Wprowadzanie dziecka w świat pisma" według I. Majchrzak od 3-latków - elementy.
*Program edukacyjny "Już w szkole" S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska , wyd. Nowa Era.

PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELEK:

*Program adaptacyjny "Lubię przedszkole".
*Program regionalny "Stąd jestem".
*Program profilaktyczny "Jestem zdrowy, jestem wesoły".

NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJA W SWOJEJ PRACY WIELE ATRAKCYJNYCH I AKTYWIZUJACYCH METOD:

- Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków)
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska
- Pedagogika Zabawy KLANZA
- Metoda Weroniki Sherborne
- Metoda C.Orffa i R.Labana
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona
- Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.
      

  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ


Zajęcia z zakresu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
- poznawcze - językowe, matematyczne, przyrodnicze, techniczne;
- ruchowe - ćwiczenia, zabawy, gry, spacery,
- artystyczne - teatralne, muzyczne, plastyczne,
- zabawy dowolne i kierowane, tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, przyrodnicze,
- zajęcia indywidualne wyrównawcze, wspomagające i wspierające rozwój,
- zajęcia kształtujące umięjetności społeczne,
- zajęcia kształtujące postawę postawę rodzinną, obywatelską i patriotyczną,
- zajęcia kształtujące czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

  DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA.

Logopeda Iza Bojarska w naszym przedszkolu prowadzi w roku szkolnym 2017/2018 nieodpłatne zajęcia z zakresu terapii logopedycznej.

Ostatnia zmiana: 15.03.2016