a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze

  OFERTA EDUKACYJNA

  PROGRAMY
 

PRZEDSZKOLE NASZE BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH:

*OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE,
*KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY,
*AKADEMIA AKQUAFRESH,
*RADOSNE PRZEDSZKOLE.

Program Optymistyczne Przedszkole


  O UDZIALE W PROGRAMIE "RADOSNE PRZEDSZKOLE"
W 2014 roku Miejskie Przedszkole nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Radosne Przedszkole". W ramach tego programu dzieci biorą udział w licznych, ciekawych działaniach na terenie przedszkola, a rodzice i nauczyciele w konkursie internetowym. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową stworzoną dla tych celów przez Organizatora. Głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na danego Uczestnika. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów znajdziemy na stronie programu poprzez kliknięcie w ikonkę - logo z Misiem. Głosujemy w terminie do 30.12.2014.  PROGRAMY NA KTÓRYCH PRACUJEMY:

*Bazą pracy w naszym przedszkolu jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporz. MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku ).
*Program wychowawczy przedszkola.
*Program "Nasze przedszkole" M. Kwasniewska, W. Żaba-Żabińska
*Program "Wprowadzanie dziecka w świat pisma" według I. Majchrzak od 3-latków - elementy.
*Program edukacyjny "Już w szkole" S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska , wyd. Nowa Era.

PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELEK:

*Program adaptacyjny "Lubię przedszkole".
*Program regionalny "Stąd jestem".
*Program profilaktyczny "Jestem zdrowy, jestem wesoły".

NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJA W SWOJEJ PRACY WIELE ATRAKCYJNYCH I AKTYWIZUJACYCH METOD:

- Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków)
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska
- Pedagogika Zabawy KLANZA
- Metoda Weroniki Sherborne
- Metoda C.Orffa i R.Labana
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona
- Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.
      

  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ


Zajęcia z zakresu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
- poznawcze - językowe, matematyczne, przyrodnicze, techniczne;
- ruchowe - ćwiczenia, zabawy, gry, spacery,
- artystyczne - teatralne, muzyczne, plastyczne,
- zabawy dowolne i kierowane, tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, przyrodnicze,
- zajęcia indywidualne wyrównawcze, wspomagające i wspierające rozwój,
- zajęcia kształtujące umięjetności społeczne,
- zajęcia kształtujące postawę postawę rodzinną, obywatelską i patriotyczną,
- zajęcia kształtujące czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

  DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA.

Logopeda Iza Bojarska w naszym przedszkolu prowadzi w roku szkolnym 2015/2016 nieodpłatne zajęcia z zakresu terapii logopedycznej.

  UDZIAŁ W PROGRAMIE "RADOSNE PRZEDSZKOLE"
 

W 2014 roku Miejskie Przedszkole nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Radosne Przedszkole". W ramach tego programu dzieci biorą udział w licznych, ciekawych działaniach na terenie przedszkola, a rodzice i nauczyciele w konkursie internetowym. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową stworzoną dla tych celów przez Organizatora. Głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na danego Uczestnika. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów znajdziemy na stronie programu poprzez kliknięcie w ikonkę - logo z Misiem. Głosujemy w terminie do 30.12.2014.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU "RADOSNE PRZEDSZKOLE"
Ostatnia zmiana: 15.03.2016