a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
 
MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

" Moje przedszkole daje mi radość zabawy, jest źródłem artystycznego wyrażania samego siebie."

 
WIZJA PRZEDSZKOLA TO:

"Moje przedszkole-przedszkolem twórczej zabawy, dziecko zaś małym artystą w zaczarowanym świecie kolorów, dźwieków i słów..."

Zadania priorytetowe w działaniu naszej placówki:

  • Harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.
  • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej , muzycznej i teatralnej na bazie pedagogiki zabawy.
  • Promowanie europejskiego wymiaru edukacji-przybliżanie kultury i obyczajów państw Unii Europejskiej.
  • Promowanie nauki języków obcych w szczególności języka niemieckiego we wszystkich grupach przedszkolnych.
  • Zapewnianie pomocy terapeutyczno- kompensacyjnej poprzez pomoc logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną.
  • Promowanie placówki przedszkolnej w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
  • Budowanie wizerunku przedszkola przyjaznego dziecku-radosnej zabawy i twórczej aktywności.
  • Tworzenie przyjaznego klimatu do zabawy i twórczej nauki poprzez wdrażanie elementów pedagogiki zabawy Klanza.
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez podmiotowe traktowanie dzieci rozwijanie otwartości i kreatywności.
 

Ostatnia zmiana: 15.03.2017